ขออภัยครับ

ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์

ได้ทำการจัดทำเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ  www.adppu.com

และได้ย้ายเว็บไซต์  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ไปยัง  www.adppu.com/botanical

ท่านสามารถติดตามไปเยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับ

ขอบคุณครับ