การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ในระหว่างวันที่ 10 -13 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดยนางสาวสุรียย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ่าเอกพรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, การจัดการเรียนการสอน Active Learning , Thinking School,ห้องเรียนตามแผนการเรียนต่างๆ ,การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ EP-MEP-EIS,วิจัยในชั้นเรียน และการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนนำมาใช้ในการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 4.0

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *