ประวัติโรงเรียน

1. สถานที่ตั้ง 

     368 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54170

2. ปีที่จัดตั้ง

      วันที่ 24 พฤษภาคม 2519 สถานศึกษาของรัฐ แบบสหศึกษา เดิม สังกัด กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน สังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 

3. ประวัติการก่อตั้ง

     เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2518 คณะสมาชิกสภาจังหวัดแพร่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตตำบลวังหลวง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ให้สภาตำบลวังหลวงดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นบนที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งยกให้กรมสามัญศึกษา จำนวน 39 ไร่ ตั้งอยู่บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลวังหลวง นายนาค ใจเกษม กำนันตำบลวังหลวง ประธานสภาตำบลวังหลวง ได้เสนอเรื่องขึ้นไปตามลำดับและติดต่อขอรถแทรกเตอร์ จากบริษัทชาติไพบูรณ์ มาช่วยปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารและสนาม เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท และบริษัทฯ ได้บริจาควัสดุก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 8.54 เมตร รวม 6 ห้องเรียน คิดเป็นเงิน 110,000 บาท นายรัตน์ พนมขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดแพร่ บริจาคโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน 80 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท

       วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 สภาตำบลวังหลวงได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนกำหนดถือเป็นวันเกิดของโรงเรียน คือ ซาว สี่ พฤษภา

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 71 คน ครู 5 คน โดยมีนายเจนวิทย์ วิทยาภรณ์พงศ์ อาจารย์1 ระดับ 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่

       15 มกราคม 2545 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายแพทย์ชาญชัย ศิลปอวยชัย ได้คัดเลือกโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนคนเก่งสู่ดวงดาว

        27 มีนาคม 2545 กรมสามัญศึกษาได้เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการโครงการฯ ร่วมกับองค์การ บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และได้อนุมัติ แผนการจัดชั้นเรียน จาก 1 ห้อง เป็น 3 ห้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้สนับสนุนเงินอุดหนุน

1 ตุลาคม 2559  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์  เป็น  “โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)”

4. ขนาดและลักษณะของพื้นที่

     4.1 พื้นที่ของโรงเรียน ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล มีจำนวน 90 ไร่ 3 งาน 15.7 ตารางวา

     4.2 ลักษณะของพื้นที่ อยู่บนพื้นที่สูงบนเนินเขา ลาดชัน ด้านหน้า ทิศตะวันออก ติดถนนเลียบคลองชลประทาน ทิศเหนือ ติดพื้นที่ธรณีสงฆ์ ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *