ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียน

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายเจนวิทย์ วิทยาภรณ์พงศ์24 พ.ค.2524?- 25 พ.ค.2527
2นายสุพงษ์ รังษี2 5 มิ.ย.2527?- 25 ต.ค.2533
3นายมนสมุทร ปานพรหม5 มิ.ย.2533?- 18 ม.ค.2536
4นายสาคร ดวงใน19 พ.ย.2536?- 20 ม.ค.2543
5นายรุ่งเรือง โสภณโภคัย20 ม.ค.2543?- 16 ก.พ.2544
6นายนรินทร์ จันทร์ประทีป28 ก.พ.2544?- 2 ก.ย.2544
7นายวิชัย กิจโร3 ก.ย.2544?- 12 พ.ค.2546
8นายประดิษฐ์ บุญฑูล12 พ.ย.2546- 28 ก.ย.2547
9นายเลิศชาย รัตนะ29 ก.ย.2547 – 24 ธันวาคม 2549
10นางภัสสริล สุวรรณกาศ9 มกราคม 2550 – 30 กันยายน 2550
11นายสมศักดิ์ อุตมา1 ตุลาคม?2550 (ช่วยราชการโรงเรียนเด่นไชยวิทยา)
12นางสาวพวงเพ็ช หอมดอก1 ตุลาคม 2550 – 3 1 ตุลาคม 25
13นายกองธรรม  นวเลิศเมธี1 พฤศจิกายน2551- มกราคม 2562
14นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร มกราคม 2562 – ปัจจุบัน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *