นักเรียนลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนาย อนุวัธ  วงศ์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ที่ใช้หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในช่วงปิดภาคเรียน โดยจะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้ และเมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จาก โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) มีนักเรียนเข้าเรียนตามหลักสูตรนี้นักเรียนจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวณัฐชา    คำปลุก และนางสาวธราธิป    จองแค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยนักเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากนายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ทุนละ  17,500  บาท  ต่อภาคเรียน

และจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวทำให้โรงเรียนได้รับห้องเรียนตามโครงการโรงประลองต้นแบบ ทางวิศวกรรม (Fab Lab)   สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติด้านการออกแบบ  งานช่าง  ซึ่งเป็นพื้นฐานทางวิศวกรรม  และได้รับการสนับสนุนบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม  (วิศวกรผู้ช่วย)  จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  ในการดูแลห้อง Fab Lab  และให้ความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์ภายในห้อง  Fab Lab 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *