กิจกรรม SBMLD “การทำผ้ามัดย้อมจากต้นฮ่อม”

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “การทำผ้ามัดย้อมจากต้นฮ่อม” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในชุมชนได้มีความรู้เรื่องการทำผ้ามัดย้อม และนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือหารายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่อีกด้วย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *