การติดตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการจัดการเรียนรู้ (Design Thinking)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยนายมนัส จันทร์พวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และคณะ ได้ออกติดตามและให้คำแนะนำในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการจัดการเรียนรู้ (Design Thinking) โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างความสนใจ และทักษะในการพัฒนาท้องถิ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) โดยนายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ได้มอบหมายให้นางสาวปวีณา ใจกระเสน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงานตามโครงการ และบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ (MOU) เพื่อเตรียมข้อมูลในการนำเสนอการจัดการเรียนรู้ของครูที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำโมเดล (PLC) การจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *