ขอแสดงยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวส.ช่างกลเกษตร มทร.ล้านนา

ขอแสดงยินดีกับนางสาวอัญชิสา อวนใจราษฎร์ นางสาววิรากร ยะกุณา นายชานน วันทา และนายชาญวุฒิ ชัยมีเขียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ช่างกลเกษตร) ภายใต้โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TVET Hub Lanna) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โรงเรียนเซนต์ฟรังชิสเชเวียร์แพร่และโรงเรียนมัธยมอื่นที่ร่วมโครงการ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *