โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดความตื่นตัวในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้พร้อมกับพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และมีความเข้าใจวัฒนธรรมของภาษา ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) , พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง , บ้านวงศ์บุรี , วัดหลวง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *