IMAGE นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่...
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  นายเสรี... อ่านต่อ...
IMAGE สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)... อ่านต่อ...
IMAGE พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกีฬาอบจ.แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)... อ่านต่อ...
IMAGE ผล(แมตซ์แรก)การแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562  นายทัชชัย  รอดน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาอบจ.แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นอายุ 16 ปี ประเภท ข. คู่ที่ 2... อ่านต่อ...
IMAGE เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562   ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... อ่านต่อ...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับฟุตซอล 18 ปีชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ...
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลชาย  คว้ารางวัลเหรียญทองแดง  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 "นครเชียงใหม่เกมส์“ อ่านต่อ...
IMAGE ประมวลภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ณ จังหวัดนครนายก
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙   ประจำปี ๒๕๖๑   ณ จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  สรุปผลการแข่งขันฯ ดังนี้ กีฬาฟุตซอล  รอบแรก           นัดที่ ๑ ทีม รร.กีฬา อบจ.แพร่ เขต ๕  ชนะ... อ่านต่อ...
IMAGE ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา “ นครภูเก็ตเกมส์ ” ณ จังหวัดภูเก็ต
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๕ “ นครภูเก็ตเกมส์  ” ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่  ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐      สรุปเหรียญดังนี้           เหรียญทอง          ฟุตซอล อายุ ๑๘ ปี          ... อ่านต่อ...
Top