IMAGE ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน และปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
  ประกาศโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เรื่อง... อ่านต่อ...
IMAGE ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพบปะคณะครู
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 พระครูภาวนาเจติยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง... อ่านต่อ...
IMAGE ผู้บริหาร...
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร... อ่านต่อ...
IMAGE ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พบปะนักเรียนโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่... อ่านต่อ...
IMAGE เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562   ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่... อ่านต่อ...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับฟุตซอล 18 ปีชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ...
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลชาย  คว้ารางวัลเหรียญทองแดง  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 "นครเชียงใหม่เกมส์“ อ่านต่อ...
IMAGE ประมวลภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ณ จังหวัดนครนายก
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙   ประจำปี ๒๕๖๑   ณ จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  สรุปผลการแข่งขันฯ ดังนี้ กีฬาฟุตซอล  รอบแรก           นัดที่ ๑ ทีม รร.กีฬา อบจ.แพร่ เขต ๕  ชนะ... อ่านต่อ...
IMAGE ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา “ นครภูเก็ตเกมส์ ” ณ จังหวัดภูเก็ต
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๕ “ นครภูเก็ตเกมส์  ” ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่  ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐      สรุปเหรียญดังนี้           เหรียญทอง          ฟุตซอล อายุ ๑๘ ปี          ... อ่านต่อ...
IMAGE ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา “ วังจันทน์เกมส์ ๒๐๑๗ ” ณ จังหวัดพิษณุโลก
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “ วังจันทน์เกมส์  ๒๐๑๗ ” ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่  ๑๑-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๑. เหรียญทอง วิ่ง... อ่านต่อ...
Top