ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  ผู้บริหาร ข้าราชการครูโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ ได้บรรจุ งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดแพร่

 

Top