ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลนักเรียนหอพักชาย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลนักเรียนหอพักชาย  ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2562 สมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลิงค์ประกาศรับสมัคร...

https://drive.google.com/file/d/1HOSzIurmCxOJZjUtWUToPDeZeiZAPpO8/view?usp=sharing&fbclid=IwAR1eeyxcvI8Y6PzWkrsrgyuk7cJ-55CC9cWooW9UQ2qJ-oHso4kkHvUTH_8

Top