ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลนักเรียนหอพักหญิงและพนักงานขับรถยนต์

ด้วยโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็น ผู้ดูแลนักเรียนหอพักหญิง จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2562 สมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลิงค์ประกาศรับสมัคร...https://drive.google.com/drive/folders/1CTLHMbz_cYP3DG8jz45sOxVaYi_zr39K?usp=sharing

Top