ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน “วันท้องถิ่นไทย”

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการการส่งเสริมอาชีพ นิทรรศการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และหน่วยงานต่างๆสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวีดแพร่ 

 

 

 

Top