ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา “ วังจันทน์เกมส์ ๒๐๑๗ ” ณ จังหวัดพิษณุโลก

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “ วังจันทน์เกมส์  ๒๐๑๗ ” ณ จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่  ๑๑-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑. เหรียญทอง วิ่ง ๕๐๐๐ เมตร (ชาย) นายธเนศ   มาเยอะ

๒. เหรียญเงิน พุ่งแหลน ๑๘ ปี (ชาย) นายวีรภัทร สีหล้า สถิติ ๔๐.๑๗ เมตร

๓. เหรียญเงิน ขว้างจักร ๑๘ ปี (หญิง) นางสาวอุไรรัตน์ มูลมณี

๔. เหรียญเงิน เขย่งก้าวกระโดด ๑๖ ปี (ชาย) นายธวัชชัย ยศเฉลิม สถิติ  ๑๒.๐๔ เมตร

๕. เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนัก ๑๘ ปี (หญิง) นางสาวอุไรรัตน์ มูลมณี สถิติ ๘.๕๒ เมตร

๖. เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ ๑๖ ปี (หญิง) ชนะ ทม.เพชรบูรณ์ ๒-๐ เซต 

๗. เหรียญทอง ฟุตซอล อายุ ๑๔ ปี 

๘. เหรียญทอง ฟุตซอล อายุ ๑๘ ปี 

๙. เหรียญทองแดง ฟุตซอล อายุ ๑๖ ปี

๑๐. อันดับที่ ๔ เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว อายุ ๑๖ ปี

๑๑. รอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน ชายเดี่ยว ๑๖ ปี  

๑๒. รอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน คู่ผสม ๑๘ ปี 

๑๓. รอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี 

๑๔. รอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน หญิงคู่ ๑๔ ปี 

๑๕. รอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน คู่ผสม ๑๔ ปี 

๑๖. รอบ ๘ ทีม แบดมินตัน ชายคู่ ๑๘ ปี 

๑๗. รอบ ๘ ทีม แบดมินตัน ชายเดี่ยว ๑๘ ปี 

๑๘. รอบ ๘ ทีม แบดมินตัน คู่ผสม ๑๖ ปี 

๑๙. รอบ ๘ ทีม แบดมินตัน หญิงคู่ ๑๖ ปี

๒๐. เหรียญทอง เซปักตะกร้อ ชาย ๑๘ ปี

สรุปเหรียญรางวัล

เหรียญทองจำนวน   ๔  รายการ

เหรียญเงินจำนวน   ๓   รายการ

เหรียญทองแดงจำนวน   ๓  รายการ 

 

Top