ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา “ นครภูเก็ตเกมส์ ” ณ จังหวัดภูเก็ต

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓๕ “ นครภูเก็ตเกมส์  ” ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่  ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

     สรุปเหรียญดังนี้

          เหรียญทอง          ฟุตซอล อายุ ๑๘ ปี

          เหรียญทองแดง    เซปักตะกร้อ อายุ ๑๘ ปี

          เหรียญเงิน           ฟุตซอล อายุ ๑๖ ปี

          เหรียญเงิน           ฟุตซอล อายุ ๑๔ ปี

 

Top